Firma Usługowo Handlowa
Grzegorz Gniadek

ul. Dąbska 20c / 73
31-572 Kraków

tel. 12 648 21 08

Koszty ogrzewania domu – porównanie systemów

Koszty ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, stanowią w nowych obiektach nawet do 80-90% wszystkich rocznych kosztów zakupu paliw i nośników energii. Koszty te stanowią więc znaczące obciążenie budżetu domowego. Od sprawności źródła ciepła i wyboru paliwa lub nośnika energii, w bezpośredni sposób zależą wspomniane koszty. Zastosowanie gazu ziemnego stanowi jedno z bardziej atrakcyjnych rozwiązań pod względem kosztów inwestycji i eksploatacji. W porównaniu do np. oleju opałowego, koszty eksploatacji gazowego kotła niskotemperaturowego w powinny być 30÷40% niższe.

Samo zastosowanie kotła kondensacyjnego pozwala zmniejszyć pobór gazu o około 18%, w porównaniu do tradycyjnych kotłów niskotemperaturowych. Dzięki zastosowaniu kotła kondensacyjnego na gaz ziemny i instalacji solarnej, można zapewnić porównywalne koszty ogrzewania jak kotłem na ekogroszek, przy jednocześnie nieporównywalnie wyższym poziomie komfortu użytkowania i poszanowaniu środowiska naturalnego.

porównanie kosztów ogrzewania i cwu

Rysunek 1. Przykład porównania kosztów ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dom o powierzchni 140 m2, w standardzie niskoenergetycznym potrzebuje 70 kWh/m2rok. Zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej wynosi 300 litrów dziennie. Ceny paliw i nośników energii wg danych dla lipca 2012 r. (źródło: Eko-Blog.pl).

Szczególnie w przypadku, gdy użytkownik używa kotła na węgiel i w okresie letnim bojlera elektrycznego dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie instalacji solarnej przynosi wysokie korzyści finansowe.

Najniższych kosztów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej można się spodziewać przy zastosowaniu pompy ciepła. Efekt ekonomiczny będzie zależny od rodzaju pompy ciepła – gruntowej lub powietrznej.

Wybór systemu ogrzewania domu to odpowiedzialna decyzja, ze względu i na znaczący udział w budżecie gospodarstwa domowego, i na znaczne zróżnicowanie kosztów ogrzewania w zależności od rodzaju paliwa oraz efektywności całego systemu. Inwestycja związana z systemem grzewczym wiąże się z wieloletnią jego eksploatacją. Szacowany czas pracy urządzeń grzewczych to minimum 15-20 lat. W praktyce czas ten jest bardzo często jeszcze dłuższy, a modernizacja systemu ma miejsce ze względu nie na jego zużycie, ale dla zastosowanie rozwiązań o wyższym poziomie sprawności i komfortu użytkowania.